Títol: CURS PRL SECTOR MANTENIMENT

Només amb una correcta formació en prevenció de riscos dels treballadors en el lloc de treball, s'aconseguís evitar o almenys disminuir, tots aquells tipus d'accidents i incidents que tant dificulten el bon funcionament de les empreses i comprometen la seva competitivitat.

La nostra formació és flexible ja que s'adapta a les necessitats i peculiaritats de cada empresa i per tant la durada del curs dependrà de l'objectiu que s'hagi proposat l'empresa que fa la demanda

Objectius:

 1. Promoure comportaments segurs i la correcta utilització dels equips de treball i protecció, fomentar l'interès i la cooperació dels treballadors en l'acció preventiva
 2. Promoure la neteja, l'ordre, la senyalització i el manteniment general
 3. Actuar en cas d'emergència i primers auxilis gestionant les primeres intervencions
 4. Fomentar la cooperació dels treballadors amb els equips tècnics serveis de prevenció.

Durada: 10 - 20 hores

Destinataris:

Dirigit a caps de manteniment, personal de manteniment i especialment, al personal responsable dels sistemes de PRL d'aquest departament.

Continguts:

Unitat 1: Conceptes bàsics sobre seguretat i salut en el treball

Unitat 2: Riscos generals en el sector del manteniment i la seva prevenció

Unitat 3: Riscos específics en el sector de manteniment i la seva prevenció

 • Caigudes en alçada, caigudes al mateix nivell
 • Cops, talls i atrapaments amb maquinària i durant l'ús d'eines
 • Contacte amb agents químics
 • Contactes elèctrics
 • EPI’s a utilitzar durant les diferents accions de manteniment

Unitat 4: Elements bàsics de la Gestió de la prevenció de riscos

Unitat 5: Ergonomia, manipulació de càrregues, ús d'eines i postures en el treball

Unitat 6: Primers auxilis

 • Sistema P.A.S.
 • Avaluació inicial del pacient
 • Cremades
 • Ferides i traumatismes

Unitat 6: Pla d'emergència

Preu: A Consultar. Curs bonificable a la FUNDAE

Últimes convocatòries dels cursos

FORMULARI DE CONSULTA