Títol: MANTENIMENT HIGIENICOSANITARI D'INSTAL·LACIONS DE RISC CONTRA LA LEGIONEL·LA

En el Reial decret 865/2003 del 4 de Juliol, i en el Decret 352/2004 del 27 de Juliol es recull l'obligatorietat de formar i capacitar els professionals relacionats amb la Legionel·losi i les instal·lacions de risc.

Modalitat: Realitzem en modalitat presencial en convocatòries obertes i en formació in-company

Objectius:

  1. Elaborar criteris per prevenir i controlar les infeccions causades per la Legionel.la, en les instal·lacions, que en el seu funcionament normal, produeixen aerosols (ACS, AFCH, Fonts ornamentals, Torres refrigeració, Hidromassatges, etc.)
  2. Respondre a les necessitats tecnicosanitàries del personal implicat en la instal·lació, manteniment, inspecció i tractament sanitari d'aquestes instal·lacions.

Durada: 25 hores

Destinataris: titulars d'instal·lacions, personal professional tècnic de manteniment (intern o extern a la instal·lació) i personal de laboratori, que realitzi operacions de manteniment, neteja, desinfecció i / o control contra la legionel·la.

 

Continguts:

Unitat 1: Importància sanitària de la legionel·losi

Unitat 2: Àmbit Legislatiu

Unitat 3: Criteris generals de neteja i desinfecció

Unitat 4: Salut pública i salut laboral

Unitat 5: Instal·lacions de Risc incloses en l'aplicació del RD 865/2003

Unitat 6: Identificació dels punt crítics. Elaboració dels programes de control

Unitat 7: Pràctiques

  • Interpretació de l'etiqueta de productes químics.
  • Càlcul de la preparació de dissolucions de productes a diferents concentracions.
  • Complementació dels fulls de registre de manteniment.
  • Visita pràctica d'instal·lacions de risc.
  • Presa de mostres i mesuraments in situ.

Homologació:

Som una entitat homologada a l'IES (Institut d'Estudis de la Salut) per poder realitzar aquest curs. Nº expedient: 35/2003

El certificat lliurat, és l'oficial que demana l'administració, i és vàlid per a tot el territori de l'estat Espanyol, amb una durada de 5 anys.

 

Preu: A Consultar. Curs Bonificable a la FUNDAE

Últimes convocatòries dels cursos

FORMULARI DE CONSULTA