Títol: CURS RENOVACIÓ DEL CERTIFICAT DE MANTENIMENT DE LEGIONEL·LA

L'Ordre SCO / 317/2003, de 7 de febrer regula el Procediment per a l'homologació dels cursos de formació del personal que realitzen les operacions de Manteniment higiènic-sanitari d'instal·lacions amb Risc de Legionel·losi, estipula en l'apartat 5, que cal una renovació de aquesta formació, cada 5 anys.

Modalitat: On-line

Objectius:

  1. Notificar els nous canvis a nivell legislatiu que hi ha hagut durant aquest període de temps respecte al manteniment enfront de la legionel·la
  2. Reciclar conceptes i coneixements respecte al tema de la legionel·la
  3. Transmetre les noves tècniques i sistemes de control, prevenció i manteniment apareguts durant aquest període

Durada: 10 hores

Destinataris: titulars d'instal·lacions, personal professional tècnic de manteniment (intern o extern a la instal·lació) i personal de laboratori, que li hagi caducat el certificat.

Continguts:

Unitat 1: Programa de manteniment higienicosanitari: Diagnòstic de situació. Programa d'actuació. Avaluació

Unitat 2: Aspectes tècnics i punts crítics a considerar per a la valoració del risc en instal·lacions susceptibles de proliferació de legionel·la que constitueixen un risc emergent per la seva ubicació en espais públics (ex .: nebulitzadors, humectadors).

Unitat 3: biocides i productes químics d'elecció en cadascuna de les instal·lacions de risc en què Legionella pot proliferar i disseminar

Unitat 4: Presa de mostres. Certificació i acreditació

Unitat 5: Actualització sobre tècniques analítiques de detecció de Legionella: tècniques de detecció ràpida.

Unitat 6: Responsabilitats de les empreses de manteniment

Unitat 7: Actualització normativa en la legislació nacional i autonòmica en relació amb legionel·losi, prevenció de riscos laborals i medi ambient.

Homologació:

Som una entitat homologada a l'IES (Institut d'Estudis de la Salut) per poder realitzar aquest curs.

Nº expedient: 35/2003

El certificat lliurat, és l'oficial que demana l'administració, i és vàlid per a tot el territori de l'estat Espanyol.

 

Preu: A Consultar. Curs Bonificable a la FUNDAE

Últimes convocatòries dels cursos

FORMULARI DE CONSULTA