Títol: CURS PREREQUISITS I PLANS APPCC AL SECTOR ALIMENTARI

Modalitat: On-line

Objectius:

  1. Sensibilitzar els assistents perquè agafin consciència de la importància d'implantar un Pla APPCC en el seu establiment.
  1. Transmissió als assistents dels diferents elements que componen el Pla APPCC.
  1. Donar les eines als assistents per poder implantar un Pla APPCC en el seu establiment.
  1. Notificar que tipus d'aparells de control de paràmetres de es poden utilitzar.

Durada: 20 hores

Destinataris:

Professionals i responsables d'empreses i establiments alimentaris, encarregats de la gestió i el control de la seguretat i la higiene alimentària.

Continguts:

Tema 1: Introducció a la gestió higiènica

1.1  Què és la gestió de la higiene alimentària?

1.2  Necessitats de la gestió higiènica

1.3  Necessitats de la seva aplicació en el sector de l'alimentació

1.4  Avantatges de la implantació d'un sistema de la gestió alimentària

1.5  Limitacions de la implantació del sistema

1.6  Marc legislatiu dels sistemes de gestió alimentària

 

Tema 2: Prerequisits. Plans d'autocontrol

2.1  Introducció

2.2  Condicions prèvies dels locals i els equips

2.3  Pla de control de l'aigua potable

2.4  Pla de control de la neteja i la desinfecció

2.5  Pla de control de plagues

2.6  Pla de formació dels manipuladors d'aliments

2.7  Pla de control de proveïdors i matèries primeres

2.8  Pla de control de la traçabilitat

2.9  Pla de control del manteniment de la instal·lació

2.10  Pla de control de temperatures

2.11  Pla de control i etiquetatge d'al·lèrgens

 

Tema 3: Pla APPCC (Anàlisi de Perills i Punts Crítics de Control)

3.1  Definició general

3.2  Definicions prèvies i vocabulari

3.3 I mplantació del sistema APPCC

 

Tema 4: Fase d'Implantació del Sistema APPCC

4.1 Simplificació del sistema de gestió de la higiene alimentària segons característiques del

establiment

4.2  Exemple pràctic d'implantació del sistema de la gestió alimentària en un establiment minorista

 

Tema 5: Equips de control i mesura de diferents paràmetres de vigilància

5.1  Mesura de clor lliure

5.2  Mesura estat oli fregits

5.3  Mesura temperatures (transport, elaboració, conservació ...)

5.4  Altres

Preu: A Consultar. Curs bonificable a la FUNDAE

Últimes convocatòries dels cursos

FORMULARI DE CONSULTA