Títol: CURS BÁSIC DE MANIPULADOR D’ALIMENTS

Modalitat: On-line

Objectius:

  1. Conscienciació i sensibilització dels assistents sobre la importància de l'efecte de les seves accions sobre la salubritat dels aliments i la salut dels consumidors.
  2. Fer transferència dels coneixements dels diferents vectors de transmissió de malalties mitjançant aliments.
  3. Donar els coneixements sobre els diferents tipus de toxiinfeccions alimentàries existents, així com es produeixen i que accions realitzar per intentar evitar-les.
  4. Transmetre els correctes hàbits i comportaments que ha de tenir un manipulador d'aliments.

Durada: 6 hores

Destinataris:

Qualsevol persona que treballi en un establiment alimentari (botigues, mercats, escoles, monitors de menjadors, restauració col·lectiva i comercial, fleques, peixateries, carnisseries, fruiteries, etc.).

Continguts:

Unitat 1: Introducció a la higiene alimentària

1.1  Que és la Higiene alimentària

1.2  Tipus de contaminacions dels aliments

1.3  Que és la contaminació creuada, tipus, formes de produir i d'evitar-

1.4  Factors per al creixement de microorganismes patògens en els aliments

 

Unitat 2: Les malalties transmeses pels aliments (ETA 's)

2.1  Que és una intoxicació alimentària

2.2  Elements d'una intoxicació alimentària

2.3  Formes de manifestar-les ETA 's

2.4  La cadena d'infecció dels consumidors

2.5  Agents microbiològics més comuns causants d'ETA 's

2.6  Les substàncies al·lèrgiques en els aliments i les seves conseqüències

 

Unitat 3: "SABER SER" Manipulador d'aliments - Pautes d'higiene personal

3.1 Jocs correctes hàbits d'higiene personal durant el desenvolupament del treball

3.2 El correcte rentat de mans d'un manipulador d'aliments. Com, quan i on s'ha de fer

3.3 La indumentària del manipulador d'aliments

 

Unitat 4: "SABER FER" - Bones pràctiques bàsiques, durant la manipulació dels aliments

4.1  Correctes pràctiques de manipulació d'aliments comuns a qualsevol establiment

  • Recepció i control de les matèries primeres
  • Emmagatzematge de les matèries primeres
  • Transport i distribució dels aliments
  • Condicionament, exposició i venda d'aliments

4.2  La cadena de distribució dels aliments - Des del camp fins a la taula

4.3  La gestió de la seguretat alimentària en els establiments

Preu: A Consultar. Curs bonificable a la FUNDAE

Últimes convocatòries dels cursos

FORMULARI DE CONSULTA